AIVD waarschuwt voor Buitenlandse cloud leveranciers

Er zijn 3 waarderingen

Watch Alerts, Buitenlandse cloud

De afgelopen jaren heeft het aanbod en gebruik van clouddiensten een grote vlucht genomen, maar de grote concentraties van gegevens maken van de cloud een aantrekkelijk spionagedoelwit, zo waarschuwt de AIVD in het jaarverslag van 2014 (pdf). Daar komt bij dat veel cloudaanbieders waar burgers, overheden en bedrijven gebruik van maken gedeeltelijk of geheel eigendom van of in beheer bij buitenlandse organisaties zijn.

"Dit vergroot de mogelijkheden van buitenlandse inlichtingendiensten om financiële, politieke, juridische of persoonlijke druk uit te oefenen om spionage te faciliteren", aldus de inlichtingendienst. De AIVD stelt in het jaarverslag dat clouddiensten het doelwit van digitale spionage zijn en dat buitenlandse inlichtingendiensten investeren in hun relatie met clouddiensten.

Het gebruik van clouddiensten brengt volgens de AIVD dan ook een spionagerisico met zich mee. "En gezien de concentratie van informatie binnen deze dienstverleners kan de mogelijke omvang en impact van deze dreiging groot zijn." Het zijn met name landen die de grootste dreiging vormen wat betreft cyberspionage. De inlichtingendienst noemt bij het onderdeel cyberspionage geen namen, maar stelt later in het rapport dat China en Rusland in Nederland spioneren.